BERAT İNŞAAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ
Telefon: 0216 467 84 03
© 2018 www.berat-insaat.com
www.sahinhill.com
Kanal istanbul Deliklikaya sanayi bölgesi fabrika inşaatı Hadımköy

Türkiye son yıllarda Dünya ‘da en çok gayrimenkül yatırımı yapılan ülkelerden birisi olmuştur.
Özellikle İstanbul,  tarihi ,tabii güzellikleri ve ekonomik açıdan bulunduğu konum itibariyle yatırımcılar için cazibe merkezi haline gelmiştir.
Bunda Türkiye’nin hızla gelişen  bir ülke olmasının   önemi büyüktür.
Ayrıca ;Londra, Tokyo, Newyork gibi şehirlerle  karşılaştırıldığı zaman İstanbul’da yapılan gayrimenkül yatırımları daha karlı olmaktadır.
Projemiz; Kanal İstanbul, Arnavutköy Hadımköy Deliklikaya Organize Sanayi Bölgesinde  bulunmaktadır. 
Bu bölgeye  hem organize sanayi bölgesi, hemde Dünyanın en büyük lojistik merkezi inşaa edilmektedir. 
Ayrıca İstanbul havaalanının buraya yakın olması bölgeyi çok önemli bir ticaret merkezi haline getirmektedir.
Bu bulunan fabrika inşaatımızın, toplam inşaat alanı= 11.942. metre karedir.
Projemiz ; 2 adet bodrum kat ,her kat  2287 metre kare=4574 metre kare, 
Zemin kat ,1 .kat,2.kat  her kat 1842 metre kare =5.526 metre kare,
Çatı katı =1842 metre kare ‘dir.
İnşaat imalatı   en son teknolojiye göre yapılacaktır. 

DESBISTANBUL

In recent years, Turkey has become one of the countries in which the most real estate investment is made in the world.
Especially Istanbul has become a center of attraction for investors with its  strategic location, history, natural beauties and economy.
In this regard, it is of great significance that Turkey is a rapidly developing country.
Moreover, when compared to cities such as London, Tokyo and New York, Istanbul seems to be more profitable for real estate investment.
Our project is around Istanbul Canal, and located in Arnavutköy/Hadımköy/Delikkaya Industrial Zone. In this region, both an industrial zone and the world’s largest logistics center are being built. That’s why it is crucial to mention that Istanbul Airport is close to the location of our project makes the region a very important commercial center.

In this context;

Total construction area of the factory construction = 11.942. square meter.

Our project consists of 2 ground floors and each floor is 2287 square meters = 4574 square meters,

Ground floor, 1st floor, 2nd floor and each floor is 1842 square meters = 5,526 square meters,

Penthouse = 1842 square meters.

The materials to be used in the manufacture of our construction will be in accordance with the cutting edge technology.